Sodybos „SVAJONIŲ DVARAS“ vidaus tvarkos taisyklės

DRAUDŽIAMA:

 • rūkyti visose vidaus patalpose;
 • kurti laužus ne laužavietėse;
 • ką nors kepti vidaus patalpų židiniuose, laikyti atviras židinių dureles;
 • nešioti iš vieno namelio į kitą namelyje, esantį inventorių;
 • be šeimininkų leidimo naudoti sodybos teritorijoje esančias malkų atsargas;
 • šiukšlinti ir gadinti sodybos inventorių, naikinti augmeniją;
 • be išankstinio suderinimo atsivežti gyvūnus (gavus šeimininkų suderinimą, gyvūnai apmokestinami tuo pačiu tarifu, kaip žmonės);
 • ant biliardo stalo statyti valgius ir gėrimus bei kitaip naudoti ne pagal paskirtį;
 • atsivežti bet kokio tipo šaltus ar šaunamuosius ginklus;
 • šaudyti fejerverkus, nesuderinus su šeimininkais fejerverkams vietos ir valandos;
 • leisti dangaus ugninius žibintus.

 

PERSPĖJAME, KAD PRIVALU:

 • laikytis priešgaisrinių reikalavimų, židinius kūrenti išklausius šeimininkų instrukcijų, nelaikyti židinio durelių atvirų;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose, nuorūkas mesti į tam skirtas vietas;
 • atlyginti padarytus materialinius nuostolius;
 • stalo inventorius  po pokylio priduodamas šeimininkams švarus, jei nėra užsakytas aptarnavimas 

Šeimininkai turi teisę nesilaikančius šių taisyklių, agresyviai besielgiančius svečius išprašyti iš sodybos ribų, nesibaigus sutartam viešnagės laikui, negrąžinant pinigų.

PAGRINDINIAI PADARYTOS MATERIALINĖS ŽALOS ATLYGINIMO ĮKAINIAI (EUR):

Lėkštės 4,22
Taurės 2,11
Stikliukai 1,21
Patalynė 18,09
Biliardo lazda 90,45
Biliardo stalo dangos sugadinimas (sulaistymas, įplėšimas, ar kitoks sugadinimas) 301,51
Iešmas 1,81
Šviestuvas 15,08
Veidrodis 15,08
Stiklinė veidrodžio lentynėlė 15,08
Higieninis čiužinys 60,30
Dušo kabina 603,03
Kedė 51,26
Kitos įrangos sugadinimas atstatomąja verte

TIKIMĖS GRAŽAUS, SUPRATINGO BENDRADARBIAVIMO IR LINKIME SMAGIAI BEI MALONIAI PRALEISTI LAIKĄ MŪSŲ SODYBOJE!

Su sodybos „Svajonių dvaras“ vidaus tvarkos taisyklėmis susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis, taip pat atsakau už kartu atvykusius asmenis:

Atsakingo asmens arba grupės asmenų parašai

Vardas, Pavardė, Parašas